Warunki usługi

"Warunki usługi

PRZEGLĄD

Ta strona jest obsługiwana przez global.ztedevices.com. W całej witrynie, określenia „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do global.ztedevices.com. global.ztedevices.com oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne za pośrednictwem tej strony Tobie, użytkownikowi, pod warunkiem akceptacji wszystkich zasad, warunków i uwag przedstawionych tutaj.

Odwiedzając naszą witrynę i / lub kupując nasze produkty, angażujesz się w naszej „usłudze” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasa wymienionych w niniejszym dokumencie i / lub dostępnych poprzez hiperłącze. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich użytkowników serwisu, w tym bez ograniczeń, którzy są użytkownikami przeglądarek, dostawców, klientów, kupców, i / lub współpracowników treści.

Proszę uważnie przeczytać niniejsze Warunki korzystania z usługi przed wejściem lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub używając jakiejkolwiek części serwisu, zgadzasz się przestrzegać Warunków korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, to nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli te Warunki korzystania z usługi są uważane za ofertę, ich akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków korzystania z usługi.

Wszelkie nowe funkcje i narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu podlegają również Warunkom korzystania z usługi. Aktualna wersja Warunków korzystania z usługi jest dostępna na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie aktualizacji i / lub zmian na naszej stronie internetowej. Klient jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie tej strony. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony po opublikowaniu zmian jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

Nasz sklep znajduje się na Shopify Inc. która dostarczaja nam internetową platformę e-commerce pozwalając nam sprzedawać nasze produkty i usługi.

SEKCJA 1 - ONLINE Zasady sklepu

Zgadzając się na niniejsze Warunki korzystania z usługi, użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią albo i wyraził zgodę na korzystanie z tej strony przez z swoich podopiecznych.

Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów z jakiegokolwiek nielegalnego miejsca lub w nielegalnym celu ani nie może, podczas korzystania z Serwisu, naruszać żadnych przepisów prawa w danej jurysdykcji (w tym, lecz nie ograniczając się do praw autorskich).

Nie wolno przekazywać żadnych wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zawieszenie Twoich usług.

Sekcja 2 – Warunki Ogólne

Zastrzegamy sobie prawo aby odmówić usługi komuś z jakiejkolwiek przyczyny w dowolnym momencie.

Trzeba zrozumieć, że treść (poza informacjami o karcie kredytowej) może być przekazywana niezaszyfrowana i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych przyłączenia do sieci lub urządzeń. Dane karty kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania za pośrednictwem sieci.

Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, powielać, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Serwisu, korzystać z Usługi lub dostępu do Serwisu lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej za pośrednictwem którego świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody przez nas.

Nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały zawarte jedynie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na te warunki.

SEKCJA 3 - dokładność, kompletność i aktualność informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępniane na tej stronie nie są dokładne, kompletne i aktualne. Materiał na tej stronie stanowi tylko ogólne informacje i nie powinny być one traktowane lub wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji podstawowych, dokładniejszuch, bardziej kompletnych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Poleganie na materiale na tej stronie jest na własne ryzyko.

Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne, które są konieczne ale przewidziane tylko do celów informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania wszelkich informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że jest odpowiedzialny za zmiany monitora na naszej stronie.

SEKCJA 4 - Modyfikacje SERWIS I CENY

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie do modyfikacji lub zaprzestania usługi (lub jego części) lub jego zawartości bez powiadomienia w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 – Produkty lub usługi

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą być ograniczone ilościowo i podlegają zwrotowi lub wymianie jedynie zgodnie z naszą Polityką Return.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlić jak najdokładniej kolory i obrazy z naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że ekran Twojego monitora komputerowego z dowolnym kolorze będzie dokładny.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, aby ograniczyć sprzedaż naszych produktów lub usług jakiejkolwiek osobie, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa na zasadzie case-by-case. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości jakichkolwiek produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia, według naszego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji każdego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dla każdego produktu lub usługi wykonana na tej stronie jest nieważna gdzie jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub otrzymanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, lub że wszelkie błędy w Serwisie będą poprawione.

SEKCJA 6 - dokładność rozliczeń i informacje o koncie

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy jakiejkolwiek zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości artykułów zakupionych na osobę, na gospodarstwo domowe lub na każde zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, kartą kredytową i / lub zleceniem, które używają ten sam sposób płatności i / lub adres wysyłki. W przypadku, gdy mamy wprowadzić zmiany lub anulować zamówienie, możemy próbować poprosić Cię o skontaktowanie się e-mailem i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym podczas zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub niewykonania zamówienia, które w naszej ocenie wydaje się być umieszczane przez dealerów, dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się do dostarczania informacji o zakupie na rachunku bieżącym, kompletnie i dokładnie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji konta i innych informacje, w tym o adresie e-mail i numerach kart kredytowych i dat ważności, tak, że możemy zakończyć swoje transakcje i skontaktować się z nim w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Return.

SEKCJA 7 – INNE NARZĘDZIA

Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi innych firm, których ani nie monitujemy ani nie mamy żadnej kontroli nad nimi.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy zapewnić dostęp do takich narzędzi „jak jest” i „jak dostępne” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez zatwierdzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub odnoszącej się do korzystania z opcjonalnych narzędzi firm trzecich.

Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych przez witryny jest całkowicie na własne ryzyko i dyskrecji i należy upewnić się, że użytkownik zna i zatwierdza warunki na jakich narzędzia te są dostarczane przez odpowiedniego innych dostawców.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i / lub funkcji za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydaniu nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi podlegają również pod niniejsze Warunki korzystania z usług.

SEKCJA 8 – INNE LINKI

Pewne treści, produktów i usług dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu mogą zawierać materiały od osób trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować do stron internetowych osób trzecich, które nie są powiązane z nami. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocene treści lub dokładności i nie gwarantujemy oraz nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, lub jakichkolwiek inne materiay, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z jakimikolwiek stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką i praktyką innej firmy i je zrozumienie przed rozpoczęciem każdej transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów innych firm należy kierować do osób trzecich.

SEKCJA 9 - komentarze użytkowników, informacje zwrotne i INNE DOKUMENTY

Jeśli, na naszą prośbę, wysyłasz pewne informacje (np do konkursu) lub bez żądania od nas wyślesz twórcze pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno w trybie online, e-mailem, pocztą lub w inny sposób (zbiorczo, „uwagi”), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez żadnych ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym nośniku wszelkie komentarze wysłane do nas. Nie jesteśmy i nie powinniśmy być w żaden sposób zobowiązani (1) do utrzymania w tajemnicy wszelkich komentarzy; (2) do płacenia odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3), aby odpowiedzenia na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie ma obowiązku monitorowania, edytowania lub usuwania treści która według naszego uznania, jest niezgodna z prawem, obraźliwa, stanowi groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub jest w inny sposób niedopuszczalna lub która narusza własności intelektualnej każdej ze stron lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.

Zgadzasz się, że komentarze nie będą naruszać prawa każdej osoby trzecie, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub zastrzeżonych. Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów i że nie zawierają one żadnego wirusa komputerowego lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż siebie, lub w inny sposób wprowadzać nas w błąd lub osoby trzecie co do pochodzenia uwag. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze opublikowane przez Użytkownika lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - INFORMACJE OSOBISTE

Przesłane dane osobowe są zarządzane naszą Polityką Prywatności. Aby zobaczyć naszą politykę prywatności.

SEKCJA 11 - Błędy, nieścisłości

Od czasu do czasu informacje na naszej stronie internetowej lub w Serwisie, mogą zawierać błędy typograficzne, nieścisłości lub braki, które mogą mieć związek z opisami produktów, cen, promocji, ofert, czasów tranzytowych i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do korekty błędów, niedokładności lub pominięcia, a także zmienić lub informacji o aktualizacji lub anulowania zlecenia, jeżeli jakakolwiek informacja w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie jest niedokładna w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po wysłaniu zamówienia).

Nie mamy obowiązku aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienie informacji w Serwisie lub na dowolnej stronie internetowej powiązanej, w tym bez ograniczeń, informacje o cenach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Nie podajemy daty aktualizacji lub odświeżania stosowanej w Serwisie lub na dowolnej stronie internetowej powiązanej. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie lub na dowolnej stronie internetowej powiązanej są zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 – ZASTOSOWANIA ZABRONIONE

Oprócz innych zakazów, jakie określono w Warunkach korzystania z usługi, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w celach niezgodnych z prawem; (B) w celu uczestniczenia w jakichkolwiek nielegalnych czynnościach; (C) naruszania przepisów krajowych, prowincjonalnych, międzynarodowych czy lokalnych obrzędów; (D) naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (E) nękania, nadużycia, zniewagi, szkody, zniesławienia, oszczerstwa, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (F) przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (G), przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, które będą lub mogą być wykorzystywane w sposób, który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub funkcjonowanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony, lub innych stron w Internecie; (H) zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (I) spamu, phishing, Pharm, pretekstem pająka, indeksowania i skrobania; (J) każdego obscenicznego lub niemoralnego celu; lub (k) ingerowania lub ominięcia zabezpieczeń Serwisu lub powiązanej strony internetowej, innych stronach internetowych lub w Internecie. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej stronie za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

Sekcja 13 - OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, że korzystanie z naszego serwisu będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na nieokreślony czas lub zrezygnować z usługi w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że stosowanie lub niemożności zastosowania, usługa jest wyłącznie na własne ryzyko. Usługa i wszystkie produkty i usługi dostarczane Tobie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „tak jak jest” i „jak dostępne” do używania, bez jakiejkolwiek gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub domniemanych, w tym wszystkie dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, handlowej jakości, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

W żadnym przypadku ZTE, nasi dyrektorzy, pracownicy, firmy stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne, lub wynikowe dowolnego rodzaju, w tym, bez ograniczeń za utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty zamienne lub innych podobne uszkodzenia, czy w trakcie umowy, czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikający ze swojego użycia serwisu lub jakichkolwiek produktów pozyskanych podczas korzystania z usługi, lub wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, włączając w to, lecz nie ograniczając się do, jakichkolwiek błędów lub pominięć w treści lub dowolny straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub treści (lub produktu), przekazywanego lub w inny sposób udostępnioneego za pośrednictwem usługi, nawet jeśli została powiadomiona o możliwości ich wystąpienia. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub pośrednie, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości maksymalnej dopuszczalnej przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się zabezpieczać, bronić i zabezpieczać ZTE i naszych filii, oddziałów, partnerów, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, przed wszelkimi roszczeniami, w tym uzasadnionej obsługi prawnej, wykonanej przez jakiekolwiek osoby trzecie na skutek lub wynikające z naruszenia niniejszych Warunków korzystania z usługi lub dokumentów zawierające odniesienie, lub naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to być wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna będzie oddzielona od niniejszych Warunków. Ustalenie takie nie ma wpływu na ważność i wykonalność innych pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE

Obowiązki i zobowiązania stron poniesionych przed terminem zakończenia powinny przetrwać rozwiązaniu niniejszej umowy do wszystkich celów.

Warunki korzystania z usługi te są skuteczne, do momentu rozwiązania przez Użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie poprzez powiadomienie nas, o tym że nie chce już korzystać z naszych usług, lub gdy przestanie korzystać z naszej strony.

Jeśli według własnego osądu nie udało się, lub podejrzewamy, że nie udało się wykonaniać jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków korzystania z usługi, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym czasie bez uprzedzenia i będzie ponosić odpowiedzialność za wszystkich należnych kwot w górę do i włącznie z datą zakończenia; i / lub odpowiednio może odmówić dostępu do Usług (lub jakiejkolwiek jego części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkich zasad lub przepisów działających publikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do usługi stanowi całość porozumienia między nami a Tobą i regulowane są korzystaniem z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, porozumienia i propozycje, ustne lub pisemne, między nami a Tobą (w tym, lecz nie ograniczając się do wszystkich wcześniejszych wersji Warunki korzystania z usługi).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane przeciwko autorowi.

SEKCJA 18 - PRAWO

Niniejszy Regulamin i wszelkie odrębne porozumienia w którym możemy zapewnić Państwu usługi są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii.

SEKCJA 19 - Zmiana Warunków korzystania z Usług

Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania o Warunki Korzystania z Usług należy wysłać do nas na support@global.ztedevices.com."